Stacja Narciarska Kamienica

Regulamin

REGULAMIN
dla narciarzy korzystających z wyciągów stacji narciarskiej „KAMIENICA”.

 1. Podstawą do wjazdu wyciągiem jest posiadanie karnetu /karty magnetycznej/. Do kontroli karnetu upoważniona jest obsługa wyciągu.
 2. Dojazd do stacji dolnej i dojście do peronu dozwolone jest tylko po wyznaczonej przez obsługę trasie.
 3. Na peronie dolnym może przebywać tylko jedna osoba przygotowująca się do wjazdu. Pozostałe osoby oczekują w kolejce na dojście do peronu.
 4. Przed uchwyceniem zaczepu holowniczego i w czasie wjazdu kije narciarskie należy trzymać w jednej ręce.
 5. Wjazd zaczyna się na peronie dolnym i kończy na górnym. Wczepianie i wyczepianie się na trasie wyciągu jest niedozwolone.
 6. Wjeżdżać należy po wyznaczonym torze wjazdowym pod linią wyciągu. Jazda obok toru, zygzakowanie, jazda pługiem itp. są zabronione.
 7. Na jednym zaczepie holowniczym może wjechać tylko jedna osoba.
 8. W razie upadku na trasie wjazdu należy natychmiast usunąć się poza tor wjazdowy, aby nie utrudniać wjazdu kolejnym narciarzom.
 9. Po dojechaniu do peronu górnego należy zwolnić zaczep holowniczy i oddalić się z rejonu peronu. Zatrzymywanie i postój na peronie górnym są niedozwolone.
 10. W rejonie peronów przy wczepianiu się i wyczepianiu oraz na trasie wjazdu należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi wyciągu. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy przy wsiadaniu, należy o tym powiadomić obsługę.
 11. Do przejazdu poza kolejnością upoważnieni są pracownicy stacji narciarskiej oraz dyżurni Ratownicy GOPR.

REGULAMIN FIS

 1. Jeździmy tak, by nikomu nie zagrażać i nie przeszkadzać.
 2. Zawsze należy panować nad szybkością jazdy i dostosowywać ją do trasy, umiejętności i warunków atmosferycznych.
 3. Narciarz powinien wybierać taki tor jazdy, aby nie zagrażał innemu narciarzowi poruszającemu się po tej samej trasie.
 4. Wyprzedzać możemy z lewej albo z prawej strony, z góry albo z boku, ale zawsze narciarzowi, który jedzie przed nami, musimy dać pierwszeństwo przejazdu i zachować odpowiedni odstęp w czasie wyprzedzania.
 5. Narciarz ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy włączaniu się do ruchu i przy przekraczaniu trasy zjazdowej.
 6. Należy unikać pozostawania na miejscach słabo widocznych n p. tuż za zakrętem. Po wywrotce należy jak najszybciej opuścić tor jazdy, zejść na pobocze trasy.
 7. Zakazane jest podchodzenie po trasie narciarskiej.
 8. Każdy narciarz powinien respektować wszelkie znaki na trasie. Mają one takie samo znaczenie jak znaki drogowe i tak samo obowiązują.
 9. W przypadku spostrzeżenia wypadku, każdy narciarz jest zobowiązany do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Miejsce wypadku należy jak najszybciej oznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć.
 10. Każdy narciarz biorący udział w kolizji jest zobowiązany do podania swoich personaliów i wylegitymowania się.
 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania wyłącznie po wyznaczonych trasach narciarskich.
 12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne oznaczenia n p. trakcje wyciągów narciarskich , siatki, znaki ograniczające /białe strzałki na błękitnym tle/ i inne.
 13. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie z oświetlonych, czynnych tras.
 14. Podczas korzystania z wyciągów narciarskich, wszyscy narciarze obowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z wyciągów narciarskich oraz stosować się do zaleceń obsługi.
 15. Kto naruszając reguły niniejszego regulaminu spowoduje wypadek, za jego skutki może ponieść odpowiedzialność karną i cywilną. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przy orzekaniu winy.

OGÓLNY REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ „KAMIENICA” w Kamienicy.

Ze względu na bezpieczeństwo Gości naszego ośrodka narciarskiego prosimy o przestrzeganie zasad poniższego regulaminu dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich.

 1. Podstawą do korzystania z wyciągów i tras narciarskich w Stacji Narciarskiej KAMIENICA jest posiadanie ważnego karnetu/karty magnetycznej oraz znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu Wyciągów Narciarskich i Regulaminu FIS / umieszczone obok./
 2. Obsługa stacji ma prawo kontrolować osoby korzystające z przejazdów ulgowych, przy zakupie karnetów i wejściu na wyciągi. Wymuszenie przejścia przez osobę nie posiadającą ważnego biletu grozi utratą karty.
 3. Ze stoków narciarskich na terenie stacji mogą korzystać narciarze i snowboardziści, ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innym sprzęcie jest zabroniony.
 4. Narciarze i snowboardziści do 15 lat mają obowiązek używania kasków ochronnych. Obsługa stacji ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób nie spełniających tego warunku.
 5. Tereny przeznaczone do jazdy określone są naturalnymi granicami, jak granica lasu, linia zadrzewień oraz inne oznaczenia jak: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające oraz ślad uprawiania trasy przez ratrak. Jazda poza trasami zjazdowymi jest zabroniona.
 6. Zabronione jest korzystanie z wyciągów i tras zjazdowych osobom w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających.
 7. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy bezzwłocznie zawiadomić obsługę wyciągu lub ratownika GOPR. Osoby powodujące wypadek i świadkowie zobowiązani są do nie oddalania się z miejsca zdarzenia do momentu udzielenia pomocy przez ratownika.
 8. Korzystanie z wyciągów i tras zjazdowych odbywa się na własne ryzyko. Stacja nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasach zjazdowych i wyciągach oraz za uszkodzenie sprzętu narciarskiego i odzieży.
 9. Stacja nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki lub zgubione na terenie stacji.
 10. Karnety na przejazdy można nabywać wyłącznie w kasach do tego przeznaczonych.
 11. Za uszkodzone lub zgubione karty kasa nie zwraca pieniędzy.
 12. Za zakupione karnety zwracamy pieniądze wyłącznie, gdy wyciągi nie działają z przyczyn od nas niezależnych ponad 1 godz.

Stacja Narciarska Kamienica to:

1,5

km znakomicie przygotowanych tras

550

miejsc parkingowych tuż przy stokach

12 000

miejsc noclegowych

3 i 1

wyciągów i kolei
Stacja narciarska Stacja narciarska